tehhe kontakti

Ērtas norēķinu iespējas

Tagad un turpmāk ērtākas norēķinu iespējas   Mums ir labas ziņas…


Lifta drošība un ekspluatācija

Lifta drošība un ekspluatācija – jautājumi un atbildes Sarunājamies ar…


mk679 40.punkts

Jauni noteikumi lifta ekspluatēšanā

  Liftu abpusējās saziņas līdzeklis Dārgie, TEHHE klienti - iedzīvotāji,…


TEHHE KOMANDA

SIA TEHHE komanda   by Miks

Tehhe-biedriba

Kāpēc un kā nodibināt iedzīvotāju biedrību?

Dzīvokļu īpašniekiem jau sen vairs nav jāsamierinās ar bezatbildīgu mājas…


Tehhe-piedāvājums

Kā noslēgt izdevīgu pārvaldīšanas līgumu?

Vai Jums ir labs mājas apsaimniekotājs? Dzīvokļu īpašnieki ļoti bieži nemaz…