Vai jums ir šādas apsaimniekošanas problēmas:

Jums ir vajadzīgs atsaucīgs nama pārvaldnieks, bet nezinat kā nomainīt esošo?

Jums netiek īsti pateikts, par ko maksājat patreizējam apsaimniekotājam?

Vai par komunāljiem maksājumiem maksājat nesamērīgi daudz?

Jūsu īpašumam krītas vērtība, jo tas netiek labi pārvaldīts?

Tehhe-piedāvājums

Ēkas pārvaldīšana

Mēs ticam, ka gudra namu pārvaldīšana nodrošina sakoptu vidi un palīdz uzturēt īpašuma vērtību.


 • Personīgā pārvaldnieka nodrošināšana
 • Komunālo pakalpojumu nodrošināšana un līgumu slēgšana
 • Ēkas finansu uzskaites nodrošināšana
 • Parādu administrēšana, juridiskais atbalsts un lietvedība
 • Dzīvokļu īpašnieku priekšlikumu apkopošana un risināšana
 • Mājas uzraudzības budžeta izstrāde un uzraudzība
 • Ēku renovācijas nodrošināšana
 • Inženiertehnisko iekārtu un mājas konstrukciju monitorings
 • Tehniskā uzturēšana
 • Telpu un teritorijas uzkopšana

Ēkas pārvaldīšana

Mēs ticam, ka gudra namu pārvaldīšana nodrošina sakoptu vidi un palīdz uzturēt īpašuma vērtību.


 • Personīgā pārvaldnieka nodrošināšana
 • Komunālo pakalpojumu nodrošināšana un līgumu slēgšana
 • Ēkas finansu uzskaites nodrošināšana
 • Parādu administrēšana, juridiskais atbalsts un lietvedība
 • Dzīvokļu īpašnieku priekšlikumu apkopošana un risināšana
 • Mājas uzraudzības budžeta izstrāde un uzraudzība
 • Ēku renovācijas nodrošināšana
 • Inženiertehnisko iekārtu un mājas konstrukciju monitorings
 • Tehniskā uzturēšana
 • Telpu un teritorijas uzkopšana

Telpu un teritorijas uzkopšana


 • Koplietošanas telpu uzkopšana un teritoriju uzturēšana
 • Periodiskās ģenērālās tīrīšanas
 • Dezinfekcija, deratizācija, dezinsekcija
 • Vides sakopšana, zaļās zonas ierīkošana un uzraudzīšana
 • Ainavas veidošana un sezonālo darbu nodrošināšana

Tehniskā uzturēšana


 • Ēkas inženiertehnisko sistēmu regulāras apkopes
 • Sīkie remonta darbi
 • Ēkas konstruktīvo elementu uzraudzība
 • Avārijas dienests 24 h diennaktī
 • Namu atjaunošana, gudra namu pārvaldīšana
 • Energopatēriņa audits, analīze un risnājuma sagatavošana
 • Renovācijas tipa izvēlē un realizācija
 • Garantijas darbu izpildes kontrole un vadība

Tehniskā uzturēšana


 • Ēkas inženiertehnisko sistēmu regulāras apkopes
 • Sīkie remonta darbi
 • Ēkas konstruktīvo elementu uzraudzība
 • Avārijas dienests 24 h diennaktī
 • Namu atjaunošana, gudra namu pārvaldīšana
 • Energopatēriņa audits, analīze un risnājuma sagatavošana
 • Renovācijas tipa izvēlē un realizācija
 • Garantijas darbu izpildes kontrole un vadība

tehhe pakalpojumi

Lai uzsāktu sadarbību ar Tehhe:

Zvani mums un piesakies konsultācijai.

Kopā sastādām optimālu un ilgtspējīgu mājas pārvaldīšanas plānu un vienojamies par izmaksām.

Palīdzam novadīt pārvaldnieka maiņas procesu.

Uzsākam veiksmīgu sadarbību.

  Pieteikums piedāvājumam. Lūdzu aizpildiet.