Tehhe-Altum

Vēl var pagūt pieteikties atbalstam mājokļu siltināšanas programmā

Pirms trīs gadiem Ministru kabinets apstiprināja Mājokļu siltināšanas programmu, kuras ietvaros paredzēti 156 miljoni eiro mājokļu, arī daudzdzīvokļu namu, siltināšanai. Saskaņā ar ALTUM aplēsēm, vairāk nekā puse no atvēlētās summas jau rezervēta. Tapēc ir pēdējais brīdis, lai pieteiktos programmā.

Programma paredz līdz pat 50% Eiropas Savienības līdzfinansējumu mājokļu siltināšanas būvdarbiem. Siltināšanas rezultātā iedzīvotāji var iegūt pat uz pusi mazākus maksājumus par siltumenerģiju, kā arī veikt ēkai nepieciešamos atjaunošanas darbus, paildzinot mājas mūžu un uzturot īpašuma vērtību.  Turklāt kā uzsver ALTUM Energoefektivitātes departamenta vadītājs  Ingus Salmiņš: “Mājvietas siltināšana nav tikai mazāks rēķins par siltumu un mājas apsaimniekošanu, īpašuma tirgus vērtības pieaugums vai pievilcīgāka mājas fasāde, bet arī nama drošības jautājums.”

Savukārt TEHHE pieredze liecina, ka bieži vien mājokļu īpašnieki saskaras ar problēmām finanšu atbalsta iegūšanā, jo nav pareizi sagatavojuši projekta plānoto izmaksu aprēķinu un nav ņēmuši vērā daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas prasības. Kā viena no galvenajām lietām,ir projekta izstrāde, kam ir jāpievērš pastipirnāta uzmanība un pašiem aktīvāk jāseko līdzi projektētāja piedāvātajiem risinājumiem.

Altum projekta pieteicējiem piedāvā virkni konsultāciju, tomēr, balstoties uz līdzšinējo sekmīgi noslēgto māju renovācijas projektu izstrādi, TEHHE iesaka pirms pieteikšanās programmā, piesaistīt profesionālu konsultantu.

Par TEHHE piedāvāto atbalstu projekta izstrādē vairāk interesējieties te: +371 68304141 vai info@tehhe.lv .

Vairāk par ALTUM pārraudzīto daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmu lasiet te.