Tehhe-biedriba

Kāpēc un kā nodibināt iedzīvotāju biedrību?

Dzīvokļu īpašniekiem jau sen vairs nav jāsamierinās ar bezatbildīgu mājas apsaimniekotāju, neizprotamām un nepamatotām izmaksām mājas uzturēšanā. Likumdošanā ir paredzēta norma, kā dzīvokļu īpašnieki, kopīgi vienojoties var izlemt par mājas pārvaldnieka maiņu.

Pirmais solis ir kopsapulces sasaukšana, kurā par mājas pārvaldnieka maiņu jābalso vairāk nekā 50% no visiem dzīvokļu īpašniekiem. Otrais solis – vienošanās par turpmāko mājas pārvaldīšanas formu un jāslēdz jauns līgums par mājas pārvaldīšanu. Ir trīs iespējas:

  • cits pārvaldītājs: pašvaldības vai privāts uzņēmums;
  • dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība;
  • dzīvokļu īpašnieku izveidota biedrība.

Ja dzīvokļu īpašnieki paši vēlas iesaistīties savas dzīvojamās mājas pārvaldīšanā, tad vispiemērotākā formā ir dzīvokļu īpašnieku dibināta biedrība. Tā ir iespēja sekot līdzi mājas apsaimniekošanas izmaksām un optimizēt tās; nodrošināt maksimāli caurspīdīgu finanšu uzskaiti; plānot mājas finanšu uzkrājumus un pieņemt lēmumus par finanšu izmantošanu dažādu darbu segšanai; kā arī piesaistīt papildus finansējumu mājas labiekārtošanai ar projektu starpniecību no ES, valsts un pašvaldību finansētiem fondiem.

Ja lēmums par biedrības dibināšanu pieņemts, tad nākamais solis ir vienošanās par to, cik no biedriem ir gatavi iesaistīties mājas pārvaldīšanas procesā, kādus darbus tie veiks un kādā apjomā pati biedrība nodrošina mājas pārvaldīšanu. Ja nepieciešams, biedrība var piesaistīt ārpakalpojumu sniedzējus, piemēram, grāmatvedībā, inženierkomunikāciju vai teritorijas uzturēšanā.

Visbeidzot, vienošanās jānostiprina arī juridiski korektā formā, parakstot lēmumu par biedrības dibināšanu, izstrādājot biedrības statūtus, aizpildot Uzņēmumu reģistra pieteikuma veidlapa un visus dokumentus iesniedzot Uzņēmumu reģistrā.

Dokumentu paraugi un informācija par biedrības dibināšanu ir pieejama Uzņēmuma reģistra mājas lapā: https://www.ur.gov.lv/lv/registre/organizaciju/biedriba/dibinasana/registracija-uznemumu-registra/kopsavilkums/

Ja Jums nepieciešama palīdzība, tad uzņēmums TEHHE var piedāvāt gan profesionālu un kvalitatīvu atbalstu biedrības dibināšanas procesā, gan arī sniegt dzīvokļu īpašnieku biedrībai visus mājas uzturēšanai nepieciešamos pakalpojumus.  Vairāk par to te: +371 68304141 vai info@tehhe.lv .

Lasi arī: kā samazināt koplietošanas elektrības patēriņu.